Skip to content

Czym są choroby przewlekłe? Choroby przewlekłe stanowią wiodącą przyczynę umieralności na świecie

Choroby przewlekłe to schorzenia charakteryzujące się długim czasem trwania i wolnym postępem zmian chorobowych.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje je jako “wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki”. 

Choroby przewlekłe stanowią wiodącą przyczynę umieralności na świecie. Schorzenia te przez długi czas rozwijają się niezauważone, co sprawia, że zwykle zostają rozpoznane w zaawansowanym stadium rozwoju.

Księga_Znaku_Centrum

W Centrum Leczenia Endometriozy i Chorób Przewlekłych im. K. Wójtowicza oferuje kompleksowe wsparcie medyczne pacjentom cierpiącym na choroby przewlekłe, takie jak:

nowotwory
choroby tarczycy
cukrzycę
depresję
reumatoidalne zapalenie stawów
choroby neurologiczne,w tym SM

W terapii chorób przewlekłych praktykujemy spersonalizowany tok postępowania z pacjentem oraz łączymy leczenie tradycyjne
z leczeniem komplementarnym.

Centrum Leczenia Endometriozy
i Chorób Przewlekłych
im. K. Wójtowicza.

„REVITAMED” Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Wolności 502
NIP 648-23-35-959 | Regon 276709078

Al. Powstań Śląskich 34
41-700 Ruda Śląska
tel.+48 32 706 99 70
tel.+48 601 489 093
kontakt@centrumwojtowicza.pl

Godziny przyjęć

Poniedziałek – Czwartek 8:00 – 20:00
Piątek 8:00 – 15:00

Centrum Leczenia Endometriozy i Chorób Przewlekłych im. K. Wójtowicza.